Team

De werknemers van het team van Bureau PS2 zijn professionelen uit de  bouwsector met diverse specifieke kwalificaties.