Een van onze voordelen is, dat wij kunnen verwijzen naar uitgevoerde werken op vele gebieden: civiele techniek, industrieën, afbraakwerken in stadscentra, zware renovaties, kantoorruimtes, huisvesting, zuiveringsstations en verzamelleidingen voor afvalwater, openbare wegen, industriële en/of logistieke gebouwen, winkelcentra.